BME-VBK Mentor Kör

Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar - Mentor Kör

mentorlogó

BME-VBK Mentor Kör

--------------------------
A Mentor Kör támogatója:

--------------------------

Az oldal látogatóinak száma
2010. július 28. óta:


Online Count
--------------------------
Matematika és fizika interaktív gyakorlófelület

 BME-VBK Mentor Kör

.:: Gy.I.K. ::.

Ügyintézés, pénzügyek

1. Mi a KTH?

A Központi Tanulmányi Hivatal – röviden KTH – az egyetem tanulmányi ügyekkel foglalkozó szervezte. Személyesen főleg a diákigazolvány érvényesítése és a hallgatói jogviszony igazolás (kb., mint a középiskolás iskolalátogatási igazolás) igénylése során kerültök velük kapcsolatba. Emellett itt lehet például leckekönyv másolatot kérni, de ide tartoznak a külföldi részképzéssel és a Neptunnal kapcsolatos ügyek is. A KTH az egyetem R épületében található (A Goldmann György térhez közel a rakparton). Honlapjuk: http://kth.bme.hu/

2. Mi az a Neptun?

Az egyetem oktatási és pénzügyi elektronikus rendszere. A tanulmányok kezdetén minden diák kap egy egyedi azonosítót – ez a Neptun-kód. A képzés során ezzel a kóddal léphettek be az elektronikus felületre és ez segít az egyértelmű azonosításban. A rendszeren keresztül zajlik le a tantárgyak és vizsgaidőpontok felvétele, az egyetem felé fennálló tartozások befizetése (például kollégiumi díj, újra felvett tárgyakért fizetendő és egyéb eljárási díjak). Emellett figyelemmel kísérhetitek a tanulmányi eredményeiteket is – a Neptun elektronikus leckekönyvként is funkcionál. A belépés a KTH honlapján keresztül vagy a https://frame.neptun.bme.hu/hallgatoi/login.aspx oldalon lehetséges.

3. Hogyan lehet diákigazolványt igényelni?

Fontos információ, hogy a középiskolai, 2015/16-os tanévben érvényesített diákigazolványok 2016. október 31-ig érvényesek!
Az első lépés az úgynevezett NEK-azonosító beszerzése. (Nemzeti Egységes Kártyarendszer) Ez az okmányirodában lehetséges egy személyi igazolvány segítségével. A következő lépés a Neptunban az Ügyintézés/Diákigazolvány igénylése menüpont alatt az egyetemi igénylés megindítása. Ehhez lesz szükség a NEK-azonosítóra! 2016. január 1-től ingyenes igényelhetők az oktatási igazolványok. Amennyiben minden rendben ment, már csak várni kell az igazolvány érkezésére.
Amennyiben nem érkezik meg időben, úgy lehetőség van egy diákigazolványt helyettesítő igazolás igénylésére. Ehhez először ki kell tölteni a 066-os kérvényt a Neptunban, majd annak elfogadása után (erről a KTH küld értesítést) lehet átvenni a papírt személyesen az R épület aulájában, ügyfélfogadási időben. Ez csak akkor lehetséges, ha a diákigazolvány ára már be lett fizetve!

4. Mi történik a regisztrációs héten?

Tantárgyak felvétele: Ezen a héten nyílik lehetőség a tantárgyak felvételére, illetve leadására a következő félévre. Ezen kívül minden félévet megelőzően van egy úgynevezett előzetes tárgyfelvételi időszak is. A szeptemberben kezdő hallgatóknak az ajánlott tárgyak központilag kerülnek felvételre, azonban ezt követően ezen lehet változtatni, például plusz tárgyak felvételével.
Kollégiumi költözések: Ilyenkor zajlanak le a kollégiumi ki- és beköltözések, melyek pontos időpontjairól a Hallgatói Képviselet honlapján tájékozódhattok. ( http://www.vegyeszhk.hu )
Beiratkozás: Első félévetekben ahhoz, hogy felvegyék nektek központilag a tárgyakat, ahhoz be kell jelentkeznetek aktív félévre már a regisztrációs hét előtt. Ezt követően azonban ezen módosíthattok és a további félévekben a bejelentkezés aktív/passzív félévre önállóan történik.
Gólya7: Az őszi regisztrációs héten a Mentor Kör Gólyahetet szervez a frissen felvetteknek, aminek keretein belül megismerkedhettek az egyetemmel és környékével, valamint egymással is.

5. Hogyan lehet beiratkozni?

Első félévben regisztrációs héten a gólyáknak központi beiratkozást szervez az egyetem, amin a részvétel kötelező (még abban az esetben is, ha az illető két passzív félévvel szándékozik kezdeni). A gólyák a mentorok segítségével jutnak el a beiratkozás helyszínére. Amennyiben mégsem tudtok személyesen megjelenni, úgy van lehetőség beiratkozásra meghatalmazott révén is, valamint van pótbeiratkozás is. (Utóbbi különeljárási díj ellenében!) A többi félévben a Neptunban kell beállítani a státuszt, hogy "aktív" vagy "passzív" félévre jelentkeztek-e.

6. Hogyan kell utalni BME gyűjtőszámlára?

Bármilyen banknál lévő számláról utalhatsz. A számlaszám, amire utalni kell: 10032000 - 01425279 - 01120008. Jogosult nevének 'Neptun gyűjtő számla'-t kell megadni, a megjegyzés rovatban pedig meg kell adnotok a Neptun-kódotokat a következő formában: NK-Neptun-kód. Tehát ha a Neptun-kódod PL1234, akkor a következőt kell a megjegyzésbe írni: NK-PL1234. Miután az összeget jóváírták a Neptunban, a Pénzügyek-> Befizetés menüpont alatt nyílik lehetőség a tartozások befizetésére. Érdemes szem előtt tartani, hogy olykor több napot is igénybe vehet a pénz jóváírása a számlán.

7. Milyen szociális támogatások vannak, és ki igényelheti ezeket?

Rendszeres szociális ösztöndíj: nappali tagozatos, állami ösztöndíjas hallgatók pályázhatják félévente. Egy tanulmányi félévre, havonta kiutalt összeget lehet elnyerni öt hónapra. Minden félévben újra kell pályázni. A pályázatok leadási határideje a Kari Hallgatói Képviselet valamint az egységes szociális rendszer honlapján (lsd. lentebb) is megtalálható.
Rendkívüli szociális ösztöndíj: a hallgató szociális helyzete váratlan romlásának anyagi mérséklésére folyósított egyszeri juttatás, melyben a hallgató saját kérelmére részesülhet. A kérelmet az események után fél éven belül be kell nyújtani. Bármilyen aktív hallgatói jogviszonnyal pályázható, akár félévente többször is indokolt esetekben.
Alaptámogatás: az adott képzési szinten az 1. aktív félévre beiratkozó állami ösztöndíjas hallgatók pályázhatnak, akik az 51/2007-es juttatási és térítési rendelet szerint az I. vagy II. rászorultsági kategóriába tartoznak, és elérik az adott félévben megállapított minimális szociális ponthatárt. Adott képzési szinten egyszer igényelhető támogatás. Bsc-n 59500 Ft egy összegben, Msc-n 79500 Ft. A beszerzendő igazolások listáját ( https://szoc.sc.bme.hu/letoltesek&get=15 ) figyelmesen olvassátok végig, akár többször is, mert abban minden pontosan le van írva. HA bárkinek bármi gondja van, akkor keresse a Hallgatói Képviselet szociális bizottságának bármely tagját! (http://vegyeszhk.hu/index.php?id=static&oldalid=6) Az egyetem Térítési és Juttatási Szabályzatában (röviden TJSz,http://www.sc.bme.hu/content/9/atadott_szabalyzatok/TJSZ_20130624.pdf) érdemes még átolvasni a 14-15. paragrafust, abban is sok hasznos információ található.

8. Mi az aktív, mi a passzív félév?

Az aktív félév során vehetsz fel és teljesíthetsz tárgyakat, illetve bizonyos juttatásokra is ekkor vagy jogosult. Az összes képzésed során összesen tizenkét állami ösztöndíjas aktív féléved lehet!
Passzív félév során átmenetileg szünetelteted tanulmányaidat legalább egy félévig. A hallgatói jogviszonyodat legfeljebb két félévig szüneteltetheted egy huzamban és a képzés alatt a passzív félévek száma a képzési idő fele lehet felfelé kerekítve (a 7 féléves BSc képzés alatt tehát plussz 4 passzív féléved lehet). Mindemellett indokolt esetben a dékán engedélyezhet további két passzív félévet.


Tanulmányok

1. Mik a kreditek?

A hivatalos megfogalmazás szerint kredit a hallgatói tanulmányi munka mértékegysége, amely a tantárgy, illetve a tantervi egység vonatkozásában kifejezi azt a becsült időt, amely meghatározott ismeretek elsajátításához, a követelmények teljesítéséhez szükséges. Egy kredit harminc tanulmányi munkaórát jelent. A tárgyhoz rendelt kreditérték a tantárgyra jellemző, így megmutatja, hogy milyen nehézségű, illetve nagyrészt tájékoztatást ad a megtartott órák számáról is. Ideális esetben egy hallgatónak egy félévben legalább 30 kreditet kell teljesítenie, hogy időben befejezze a tanulmányait.

2. Milyen "átlagok" vannak, és hogyan számolják őket?

Az egyes félévekre, illetve az összes befejezett félévre is értelmezhetőek a tanulmányi eredmény egyes mérőszámai. Ezek egy része a Neptunban is megtalálható. A legfontosabbak:
Ösztöndíjindex: Számítása: Szumma (Tárgy érdemjegye * az érte járó kredit) / 30. Ebbe minden egyes felvett és legalább kettesre teljesített tárgy érdemjegye beleszámít. Emiatt értéke minimum 2.0, de akár 6.5 is lehet több, mint 30 felvett kredit esetén. Az ösztöndíjindex a tanulmányi ösztöndíj és a kollégiumi férőhelyek osztásakor is lényeges.
Kumulált átlag: Az összes, adott félévig felvett és teljesített tantárgy érdemjegyeinek az átlaga. A képzés végén ez kerül bele a diplomába.

3. Mi az a mintatanterv?

A mintatanterv mutatja meg, hogy milyen követelményeket, tárgyakat kell teljesíteni ahhoz, hogy valaki megkapja a BSc diplomáját. A mintatanterv féléves bontásban tesz javaslatot a teljesítendő tárgyak felvételére. Ez szakonként és szakirányonként bontásban itt található meg: http://ch.bme.hu/oktatas/targyak/. A mintatanterv emellett úgynevezett kritérium feltételeket is tartalmaz – ilyen például a szükséges nyelvvizsga, szigorlat stb. Ezeknek a kritériumok is ugyanúgy feltételei a diploma átvételének.
A BSc mintatanterv 210 kredit teljesítését írja elő, ebből 181 kötelező, 4 kötelezően választható, 10 szabadon választható és 15 kredit a szakdolgozat. Ezen felül ennek 10%-a, azaz 21 kredit teljesíthető szabadon választhatóként térítésmentesen. Ezen az összesen 231-en felül teljesített egységekért a diploma átvétele előtt fizetni kell.
Kötelezően választható tárgy az, ami ezen az oldalon szerepel: http://ch.bme.hu/page/182/. Szabadon választhatónak minősülnek azok a tárgyak, melyek nem esnek a másik két kategória egyikébe sem.

4. Milyen sportolási lehetőséget biztosít az egyetem?

A mintatanterv szerint 2 félévnyi testnevelés órát kötelező teljesíteni, ez úgynevezett kritériumfeltétel, tehát aki ezt nem teljesíti, az nem kaphat diplomát. Van lehetőség felmentésre néhány indokolt esetben: amennyiben valaki válogatott sportoló (teljes felmentés), a BME sportorvosánál megjelent, és orvosi felmentést kapott, valamint ha nem válogatott sportoló, de megfelelő kondícióval rendelkezik, és így teljesíteni tudja a teljesítménypróbát (részleges felmentés). Néhány sportot térítésmentesen lehet űzni, ezek az atlétika, röplabda, kosárlabda és labdarúgás. A többi sportért egységesen 5000 Ft-ot kell befizetni a 3. oktatási hét végéig, szintén a Neptunban, gyűjtőszámláról. Természetesen a kötelezőn felül is van lehetőség több félév nevelés felvételére és teljesítésére is.

5. Variálhatom az órarendemet?

Már az első félévben is van lehetőség plusz tárgyak felvételére, esetleg a központilag felvettek leadására. Ugyanakkor érdemes két dolgot figyelembe venni. Egyrészt az újonnan ideérkezőknek kihívást jelent már önmagában az is, hogy hozzászokjanak az egyetemi követelményekhez és tempóhoz. Másrészt pedig az elbukott és újra felvett kreditekért egységenként 1800 Ft-ot kell fizetni.

6. Mi az az aláírás?

Az aláírás lényegében annyit jelent, hogy az oktató engedélyezi, hogy vizsgázhass az adott tárgyból. Ennek hiányában a tárgy teljesítése nem lehetséges. Megszerzésének pontos követelményeit a kérdéses tárgy tantárgyi követelményei tartalmazzák. Tipikusan ilyen feltétel lehet zárthelyi dolgozatok (ZH-k) teljesítése vagy az órák egy adott hányadán való részvétel. A megszerzett aláírás a megszerzés félévében és még azt követően hat félévig érvényes.

7. Mit kell tudni a nyelvi tárgyakról?

A diploma megszerzésének egyik feltétele egy nyelvből egy középfokú, "C" típusú nyelvvizsga megszerzése a diploma átvétele előtt bármikor. Ehhez az egyetem is segítséget nyújt kétféle tárgytípus formájában.
Az egyik csoportba sorolhatóak a kredites nyelvi tárgyak. Ezek főleg a "népszerűbb" tárgyakból kerülnek meghirdetésre (pl. angol, német, francia) és céljuk az ismeretterjesztés és a szókincs bővítése. Ilyenek például az általános műszaki és szakspecifikus vagy kommunikációs készségfejlesztő nyelvi tárgyak. Ezek szabadon vagy kötelezően választható tárgyaknak számítanak.
A nulla kredites nyelvi tárgyak sokkal jobban hasonlíthatóak a hagyományos (nyelv)iskolai tanórákhoz. Ezek között megtalálható a teljesen kezdőtől a felsőfokú nyelvvizsga-felkészítőig minden szint. Ezekért a tárgyakért kredit nem jár, ellenben úgynevezett nyelvi egységbe kerülnek, melyből a BSc képzés során 8 áll rendelkezésre. Egy kiscsoportos, 10-13 fős kurzus 3 egységet, egy nagycsoportos (16-29) pedig 2 egységet "fogyaszt" a rendelkezésre álló keretből. A megfelelő szint megválasztásához elektronikus szintfelmérők állnak rendelkezésre. Nem teljesített, de felvett nyelvi kurzusokért emelt különeljárási díjat kell fizetni!

8. Mik a specializációk, kell-e vele foglalkoznom elsőévesként?

A válasz röviden: nem, még nem kell. A specializációk a szakokon belüli differenciált tárgycsomagok. Viszont a specializációválasztás időpontja a második év vége, így ezzel még nem kell foglalkoznotok. Addig pedig mindegyikből kaphattok egy kis ízelítőt és többet is megtudhattok róluk a későbbiekben. A specializációk tantervei a mintatantervi tárgyakkal egy honlapon találhatóak meg (lsd. hasznos linkek).


Hasznos linkek:

BME VBK Mentor Kör honlapja: http://mentorvbk.hu/

Neptun kezdőoldal: https://frame.neptun.bme.hu/hallgatoi/login.aspx

Központi Tanulmányi Hivatal (KTH nyitva tartás, Egyetemi hírek, fontos időpontok): http://www.kth.bme.hu/

Kari Hallgató Képviselet (Kollégiumi és szociális támogatás hírek): http://vegyeszhk.hu/

Kari honlap: http://ch.bme.hu/

BME VBK Dékáni Hivatal: http://ch.bme.hu/magunkrol/dekani/

Mintatantervek: http://ch.bme.hu/oktatas/targyak/

HSZK (Hallgatói Számítógép Központ -> BME WiFi használatához regisztrálni kell):https://accadmin.hszk.bme.hu/index.php

BME Egységes Szociális Rendszer (ösztöndíjakkal kapcsolatos infók és hírek, szociális támogatás pályázat leadása):https://szoc.sc.bme.hu/

Kollégiumi jelentkezés elektronikus felülete: https://www.kefir.bme.hu/login

A vegyészhk és a szoc.sc.bme.hu hírlevelére a feliratokozás erősen ajánlott!!


BME-VBK Mentor Kör

Belépés tagok számára

Webmail

Adatbázis

--------------------------   

--------------------------
Az egyetem térképe
--------------------------

A tanév időbeosztása
--------------------------

--------------------------

 BME-VBK Mentor Kör

bme

A BME-VBK Mentor Kör hivatalos honlapja. 2009-2014 © Minden jog fenntartva.

Levél a Mentor Körnek | Levél a szerkesztőnek | Elérhetőség | Öntevékeny kör | Facebook
Elnök: Varga Soma
www.mentorvbk.hu